COPYRIGHTS  

 

Design © 2002-2009 by Webbee

  • Het volledige design dat u kan vinden op deze website is intellectueel eigendom van Webbee. We hebben hard gewerkt aan dit design en willen dan ook onze rechten hierop laten gelden! We zullen niet nalaten bij misbruik een gerechtelijke vervolging in te zetten !!!

  • Niets van het design mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Webbee.

Indien u interesse of vragen heeft ivm het webdesign willen we u graag te woord staan via support@webbee.be

 

 

Inhoud © 2002-2009 by Bart Proost

Foto's:

  • Voor alle foto's op deze website geldt een copyright. Zij mogen niet zonder toestemming worden overgenomen. Indien u een van deze beelden wenst te gebruiken, neem dan contact op met: info@BartProost.be

Het logo:

  • Het Bart Proost logo behoort tot de intellectuele
    eigendommen van Bart Proost.
 
Boven
 

 
GEBRUIKERSVOORWAARDEN - COPYRIGHTS
2002 - BART PROOST - 2002 - WEBBEE